Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

Myszków, Pułaskiego 42

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób zwierząt przenoszonych na człowieka

  • kontrola weterynaryjna w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.